Gå til hovedinnhold

Fritt-fall-livbåt tryggeste evakueringsmiddel til sjø

Dagens fritt-fall-teknologi, med sliskelivbåter og drop-livbåter, gir best sikkerhet for at evakueringsmiddelet kommer seg raskest mulig vekk fra offshoreinnretningen. Petroleumstilsynet (Ptil) vurderer fritt-fall-livbåter som den p.t. best tilgjengelige teknologien innen livbåtevakuering på norsk sokkel.


Til sammenligning krever det mer tid å sette konvensjonelle livbåter av låretypen på vannet. I tillegg er det bare egen motorkraft som får lårelivbåten bort fra innretningen mannskapet evakuerer fra.

Klare evakueringsrutiner og mannskap utdannet til å føre livbåtene skal sikre riktig lasting, og at droppsonen er klarert.

Samlet satsing
Partene i industrien og livbåtprodusentene står samlet bak satsingen på fritt-fall-teknologien. En samlet næring - i samarbeid med tilsynsmyndighetene - står også bak nettverket som nå arbeider for å få oversikt over det totale antallet fritt-fall-livbåter på sokkelen, en gjennomgang av krav til prototypetest, regelverk og eventuelle behov for utbedringer.

Ptil har også nylig drøftet saken med offshore sikkerhetsmyndigheter fra Australia, Brasil, Canada, Nederland, New Zealand, Storbritannia og USA. Alle disse mener at fritt-fall-livbåter representerer en sikrere og mer effektiv løsning på evakueringsfunksjonen enn hva konvensjonelle livbåter gjør.

1980-tallet
Heimdal og Gullfaks A var blant de første innretningene på norsk sokkel som ble utstyrt med fritt-fall-livbåt som evakueringsmiddel - henholdsvis i 1985 og 1986.

Petroleumstilsynets regelverk, innretningsforskriftens § 43 (evakueringsmidler) krever at fritt-fall-livbåter skal tas i bruk som det primære evakueringsmiddelet til sjø. Kravet ble første gang fastsatt i beredskapsforskriften i 1992 og videreført i det nye regelverksregimet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
Pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064