Gå til hovedinnhold

FoU-prosjekt: Støy fra sandblåsing og ultra høytrykk vannblåsing

Målsetningen med prosjektet har vært å beregne hvilket støynivå personell som arbeider med henholdsvis sandblåsing og ultrahøytrykksspyling blir eksponert for.


Støy fra sandblåsing, rapport i PDF-format (107KB)