Gå til hovedinnhold

Forteller pionerdykkeres historier

Tragedier og tøffe tak - men også vennskap, humor og stolthet. Boka "På dypt vann – pionerdykkerne i Nordsjøen" håper å kaste nytt lys over offshoredykkernes tidlige historie på norsk sokkel.


Else M. Tungland er hovedforfatter for
boka "På dypt vann - pionerdykkerne
i Nordsjøen", som utgis til høsten.
- Denne boka er ingen klagesang, selv om vi også har med triste historier. Det vi ønsker å få fram er humoren, kameratskapet som preget dette miljøet de første årene på norsk sokkel. Vi vil gi de som arbeidet der mulighet til å fortelle sin versjon, sin oppfatning av hverdagen, sier Øyvind Wigestrand i Wigestrand Forlag.

Hovedforfatter Else M. Tungland er sosiolog og ansatt i Igor senter for arbeidskultur, et rådgivningsselskap som har sitt utspring i RF-Rogalandsforskning. Tungland har i arbeidet med boka intervjuet tidligere pionerdykkere. Og det er deres historier, anekdoter, fortellinger – og personlige bilder – som nå settes mellom to permer. "På dypt vann – pionerdykkerne i Nordsjøen" utgis til høsten.

Verdifullt bidrag
Oljedirektoratet (Nå: Petroleumstilsynet) har bidratt med økonomisk støtte til boka. Øivind Lie i Petroleumstilsynet har fulgt bokprosjektet siden starten i 2001, og er medlem av prosjektets arbeidsgruppe. Han mener boka vil gi et verdifullt bidrag til pionerdykkernes ettermæle.

- Det er mange sider av dykkernes
historie som må fortelles, sier Øivind
Lie. Han har fulgt bokprosjektet siden
starten i 2001
- Det er mange sider av dykkernes historie som må fortelles, og jeg synes det er positivt at det nå er dykkernes egne, uformelle minner som blir gjenfortalt. Selvsagt skal vi ikke glemme tragediene, men dykkerhistorien er mer enn bare ulykker og senskader, sier Lie, som selv har en fortid som offshoredykker.

- Virkeligheten - om noen kjenner den - er nok bredere og mer sammensatt enn det som framkommer i denne boka. Pionerdykkernes historie er kompleks på mange måter. Vi kan jo håpe og tro at Oljemuseet kan nærme seg virkeligheten i sitt planlagte historieprosjekt, sier Lie.

Norsk Oljemuseum arbeider også for å belyse denne delen av tidlig, norsk oljehistorie, og er nå bare formaliteter unna startstreken for et større forskningsprosjekt om pionerdykkerne. Målet er å komme fram til en slags "historisk korrekt" dykkerhistorie.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
Pressekontakt
Epost: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064