Gå til hovedinnhold

Forsyningsfartøy - risiko ved uheldige forhold

Petroleumstilsynet har erfart uheldige forhold ved bruk av forsyningsfartøyene med hensyn til logistikk-planlegging, tilkobling av bulkslanger samt ved løfteoperasjoner. Vi har nå sendt et likelydende brev til aktørene og adresserer problemstillingen til næringen generelt, og til de selskapene som administrerer kontrakter med forsyningsfartøy spesielt.


Lenke til likelydende brev datert 10.3.2004

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda