Gå til hovedinnhold

Første SUT gitt til en brønnintervensjonsinnretning

Petroleumstilsynet har gitt samsvarsuttalelse (SUT) for brønnintervensjonsinnretningen Island Frontier, som opereres av Island Offshore Subsea AS.
Dette er den første SUTen som gis som følge av at ordningen er utvidet til å gjelde en rekke typer flyttbare innretninger.


SUTen til Island Frontier ble overrakt av direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal, under en markering tirsdag 31. oktober.

- Dette er en viktig milepæl også for oss i Petroleumstilsynet. Både vi som myndighet og næringen har gode erfaringer med SUT-ordningen for flyttbare boreinnretninger. Vi tror at en utvidet SUT-ordning vil få samme positive effekt for andre typer flyttbare innretninger som har petroleumsaktivitet på norsk sokkel, understreket Ognedal og la til at det for Ptil er spennende med nye aktører på norsk sokkel.

- Det å drive petroleumsvirksomhet er ikke det samme som tradisjonell skipsfart, det er andre krav både til regelverk og styringssystem. Dette selskapet har vist evne til å tilpasse seg en virksomhet som er ny for dem.

En samsvarsuttalelse dokumenterer at innretningens tekniske tilstand og rederens organisasjon og styringssystemer er i henhold til HMS-regelverket (se egen beskrivelse av SUT-ordningen). Ognedal peker på at boreentreprenørene som følge av SUT-ordningen har vært nødt til å sette seg godt inn i regelverket og vurdere egne innretninger opp mot dette. I tillegg klargjør SUT-ordningen grenseflater mot operatørene.

- Lærerik og krevende prosess
- Prosessen rundt SUT-søknaden har vært lærerik og krevende - både for personellet om bord på Island Frontier og ikke minst for landorganisasjonen i Ulsteinvik, sier Sissel Haugen, HMS&K-leder i Island Offshore Subsea, som har den daglige driften av innretningene til Island Offshore Management.

- Vi hadde en del avvik fra Ptils regelverk da Island Frontier ble tatt i bruk på norsk sokkel i vår. Vi har vært gjennom en læreprosess, og det har vært krevende for personellet offshore å utbedre tekniske avvik og for organisasjonen på land å få på plass gode styringssystemer. Som en følge av arbeidet med SUT-søknaden har vi fått en kompetanseheving både om bord og på land i forhold til å forstå regelverket, sier Haugen.

- Vi har erfart at vi på noen områder har andre utfordringer enn flytende boreinnretninger og faste innretninger. Fordelen for oss er at vi med SUT-en kan kommunisere direkte med Petroleumstilsynet og få råd og veiledning om hvordan regelverket skal tolkes direkte fra "kilden", sier Haugen.

Selskapet har under bygging ny innretning - Island Wellserver - som også skal brukes på norsk sokkel.

- Opprinnelig var planen å erstatte Island Frontier med Island Wellserver når denne står klar. Nå er imidlertid erfaringene så positive at vi ønsker å ha begge innretninger i arbeid på norsk sokkel, sier Haugen, og ser frem til at den nye innretningen også skal få SUT.

Island Frontier
Brønnintervensjonsinnretningen Island Frontier

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064