Gå til hovedinnhold

Fornyet samtykke til bruk av innretninger etter etablering av områdeberedskap

Statoil ASA (Statoil) har fått fornyet samtykke til bruk av flere innretninger etter etablering av områdeberedskap på Tampen.


Samtykket gjelder følgende innretninger:

  • Gullfaks A, B, C.
  • Statfjord A, B, C.
  • Visund.
  • Snorre A, B.

Samtykket er gitt blant annet på bakgrunn av dokumentasjon innsendt i forbindelse med søknaden og dokumentasjon knyttet til behandling av søknaden.

Samtykke blir gitt under forutsetning av at:

  • Nytt beredskapsfartøy blir satt i tjeneste på Statfjord/Gullfaks.
  • LIMSAR - redningshelikopter stasjonert på Statfjord B skal erstattes med AWSAR i 2009.

Beredskap mot akutt forurensning påvirkes ikke av dette samtykket.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss