Gå til hovedinnhold

Foredrag fra seminar om ulykker i miljøperspektiv

Her finner du foredragene fra seminaret i Oslo 1. februar om forebygging og begrensning av akutte utslipp.


For fjerde gang inviterte Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Petroleumstilsynet (Ptil) til fellesseminar der forebygging av ulykker settes inn i et miljøperspektiv.

Foredrag

Mangler i etterlevelse av krav til beredskap mot akutt forurensing
Signe Nåmdal, avdelingsdirektør, Klif

Tiltak for å redusere akutte utslipp
Øyvind Tuntland, fagdirektør, Ptil

Oljevernaksjon i 20 minus, utfordringer og anbefalinger
Trond Hjort-Larsen, rådgiver, Kystverket

Early warning systems - Akustisk tilstandsovervåking og lekkasjedeteksjon
Stian Bentsen, senioringeniør, Naxys

Valg og bruk av deteksjonssystemer for undervannslekkasje
Torleiv Stien Grimsrud, konsulent, DNV

Biota Guard - system for sanntids miljøovervåking og lekkasjedeteksjon for olje- og gassindustrien
Eirik Sønneland, CEO, BiotaGuard

Tilpasning av Environmental Sample Processor (ESP) for undervanns lekkasjedeteksjon med sanntids selvstyrende molekylæranalyser
Thierry Baussant, Chief Scientist, IRIS

Endringer i regelverk og krav til utstyr etter Macondo-hendelsen
Johnny Gundersen, sjefingeniør, Ptil

Prinsipper for barrierestyring
Einar Ravnås, sjefingeniør, Ptil

Internasjonalt industrisamarbeid om forebygging, intervensjon og respons på hendelser
Harald Lura, Environmental Advisor, Subsea Well Response Project
Rob Cox, Program Manager, Joint Industry Project on Oil Spill Response