Gå til hovedinnhold

Forankring av flyttbare innretninger

Uønskede hendelser i forbindelse med forankring av flyttbare innretninger har avdekket mangelfull kunnskap om regelverket. Vi har derfor sendt et likelydende brev til næringen der vi presiserer, klargjør og veileder angående forankring av flyttbare innretninger og regelverket.


Det likelydende brevet omhandler blant annet regelverkskrav, eventuelle søknader om unntak, innhold i samtykkesøknader og bruk og vedlikehold av forankringssystemer.

Lenke til likelydende brev til næringen

Se også:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Leif Dalsgaard, e-post: Leif.Dalsgaard@ptil.no