Gå til hovedinnhold

Følger opp StatoilHydro-integrasjonen

Innad i StatoilHydro har det vært uro om integrasjonsprosessen offshore og på landanleggene. Fagforeninger er bekymret over at en ny driftsmodell skal føre til nedbemanning på installasjonene, med redusert HMS-standard som resultat.


Petroleumstilsynet har en egen gruppe som følger integrasjonsprosessen i StatoilHydro. Direktør Magne Ognedal gjør det klart at det er selskapets ansvar å organisere driften, tilsynet har ikke noe mandat for å godkjenne eller overprøve selskapets vurderinger.

-Men det er viktig at dimensjonering og kompetansenivå er slik at driften er forsvarlig og følger regelverket. Den enkelte installasjon må ha teknisk integritet, og den kompetanse og kapasitet som kreves for å drive forsvarlig 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Hvis vi ved tilsyn oppdager feil eller forsømmelser, vil det bli klart påtalt, framholder Ognedal. 

Aksepterer ikke økt risiko i nord
Både leteboring og utvinning av olje og gass rykker stadig lengre nordover. Barentshavet er et sårbart område hvor både miljø og andre næringer, som fiske, kan skades av uønskede utslipp fra olje- og gassinnretninger.

Regelverket for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel er risikobasert, ut fra sannsynligheten for at noe skal skje og konsekvensene hvis noe skulle skje. Ognedal påpeker at konsekvensene av en ulykke i nordområdene kan være større enn ved en tilsvarende ulykke lenger sør.

-Hvis vi ikke anstrenger oss for å redusere sannsynligheten, vil risikoen øke i nord. Det vil vi ikke ha noe av, for minimumsnivået for risiko skal være den samme på hele sokkelen. Det betyr at næringen må adressere risiko annerledes i nord. Næringen kan ikke ta hvilken som helst borerigg og plassere den utenfor finnmarkskysten. Storulykkerisiko, utrustning og arbeidsformer må planlegges og styres slik at vi unngår skader på liv og helse, det ytre miljø eller økonomiske verdier. Det er en utfordring både for næringen og for oss i Petroleumstilsynet, sier direktør Magne Ognedal. 
 

Ognedal er innledende taler ved HMS-lunsjen under ONS 2008.

Se tidligere omtale og påmeldingslenke til HMS-lunsjen i høyre marg.