Gå til hovedinnhold

Følg med på regelverkstolkingane

Tolkingar av HMS-regelverket som kan vera av interesse for fleire, legg me på Internett. Dei første månadene i år er nokre av stikkorda bruken av andre regelverk, SUT-søknader, arbeidstid, overtid, utreise og kvile, arbeidsmiljøutval, utkalling på natt, direktiv for reguleringsventilar, brannvasskapasitet, tilgjenge til krane og resertifisering av utblåsingssikring.


Sjå etter "2004" i forskriftene i tolkemappa på regelverkssida ("HMS hierarkisk") om du ønskjer å sjå alt. Sjekk elles tolkelenkja under paragrafen når du bruker regelverket.

Ved spørsmål om tolkingar av og informasjon om regelverket, send e-post til postboks@ptil.no