Gå til hovedinnhold

Flere oppgaver for West Navigator på Ormen Lange

Norsk Hydro Produksjon a.s (Hydro) har fått samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen West Navigator på Ormen Lange.


West Navigator (kilde: Hydro)I september 2005 fikk Hydro samtykke til bruk av West Navigator (bildet) på Ormen Lange.

Lenke: Samtykke til bruk av West Navigator

Det nye samtykket er en utvidelse og gjelder boring av monitoreringsbrønn 6305/5-2 og tilbakeplugging av letebrønn 6305/5-1.

Boreaktiviteten ledes av A/S Norske Shell på vegne av rettighetshaverne i den aktuelle utvinningstillatelsen.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss