Gå til hovedinnhold

Fire ledige fagstillinger

Ønsker du å være med og påvirke sikkerhetsarbeidet i petroleumsnæringen? Vi søker dyktige og erfarne medarbeidere innen ulike fagområder.


Vi har ledige stillinger innenfor fagområdene logistikk og beredskap, sikkerhetsøkonomi, prosjektledelse og vedlikeholdsstyring. 

Les mer og søk på stillingene her

Søknadsfrist: 23. og 24. november.

___________________________________________________________________________________________
Petroleumstilsynet (Ptil) skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap og gjennom dette også medvirke til å skape størst mulig verdier for samfunnet. Til dette arbeidet trenger vi dyktige og motiverte fagfolk.

Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredden i kompetansen til innbyggerne. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor blir alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordret til å søke jobb i staten.