Gå til hovedinnhold

Fagdag om sikring

Hva er utfordringene knyttet til sikring, og hvordan kan disse løses? Petroleumstilsynet inviterer til fagdag om sikring onsdag 3. mai 2017.


Tid: Onsdag 3. mai kl. 8.30 - 15.00 (tentativt) 
 
Sted: Petroleumstilsynets lokaler i Professor Olav Hanssens vei 10 i Stavanger
 
Arrangementet er gratis og inkluderer enkel lunsj.
 
 
Vi har begrenset antall parkeringsplasser, så vi anbefaler offentlig transport. Kommer du med egen bil - husk å hente parkeringstillatelse i resepsjonen.
 
Ptil arrangerer for tredje gang et fagseminar om sikring for petroleumsnæringen. Her deler Ptil, næringen og andre aktører sine erfaringer fra sitt sikringsarbeid.
 
Ett av temaene  for årets fagdag er integrert risikostyring. Alle foredrag er ikke avklart - følgende er derfor et foreløpig program. 
 
Foreløpig program
 
Erfaringer fra tilsyn

08.00 -8.30: Registrering

08.30: Innledning og velkommen, Finn Carlsen, Fagdirektør i Ptil

08.45: Erfaringer fra tilsyn, Anthoni Larsen, Seniorrådgiver, Ptil

09.05: Erfaringer, utfordringer og status fra sikringstilsyn rettet mot IKT systemer, Asbjørn Ueland, Sjefingeniør, Ptil

09.30: Ptils perspektiv på risikostyring, Else Riis Rasmussen, Sjefingeniør, Ptil

10.10: Pause

10.25: Hvilke tanker har Ptil om regelverket og hva vil vi endre? Svein Anders Eriksson, Koordinator Sikring, Ptil

Kunnskap og kontekst
10.45: UiS, Sissel Haugdal Jore, Senterleder SEROS.
11.15:  Lunsj
12.00: TBD (to be decided)
12.20: TBD
12.40: Proactima
13.00: Pause
 
Erfaringsoverføring fra næringen
13.15: Presentasjon fra Oceaneering,
13.45: TBD
14.15: TBD
14.45: Oppsummering, Svein Anders Eriksson, Koordinator Sikring, Ptil