Gå til hovedinnhold

Fagdag om sikring

Hva er utfordringene knyttet til sikring, og hvordan kan disse løses? Petroleumstilsynet inviterer til fagdag om sikring torsdag 21. april.


Tid: Torsdag 21. april kl. 8-16.30

Sted: Petroleumstilsynet (Valhall), Stavanger

Program

Arrangementet er gratis.

For andre år på rad inviterer Ptil til fagdag om sikring, for å bidra til erfarings- og kunnskapsdeling om temaet.

I løpet av dagen vil Ptil dele erfaringer og observasjoner fra tilsyn, i tillegg til å gå nærmere inn på sikring av styringssystemer/IKT-sikkerhet.

PST vil fortelle om trusselbildet, sikkerhetskultur blir et tema, og vi får en oppdatert status på sikringsfaget fra Universitetet i Stavanger.

Siste del av dagen er viet praktiske tilnærminger til sikring, hvor Statoil, ConocoPhillips, Det norske og Gassco deler sine erfaringer med sitt sikringsarbeid. Forsvarsbygg møter også, og vil blant annet presentere den nye sikringshåndboken.