Gå til hovedinnhold

Et ærlig HMS-engasjement kan ikke vedtas

En god kultur for helse, miljø og sikkerhet (HMS) er ikke noe man bare kan vedta. HMS-arbeidet må gjennomsyre all aktivitet og være i hodet til hver enkelt ansatt i alle ledd av et selskaps virksomhet.


Det sier Helen Bolt (bildet), direktør for forskning og utvikling idet britiske konsulentselskapet BOMEL Consultants. Bolt skal holde det eneste HMS-foredraget under ONS-konferansen torsdag 29. august sammen med journalist i Upstream, Ola Morten Aanestad. Senere på dagen gjengir de to hovedpunktene fra foredraget under ODs HMS-lunsj.

Helen Bolt visiting the NPD

Bolt har jobbet med HMS-spørsmål i en årrekke, og har blant annet vært med på å utvikle et analyseverktøy for å identifisere svakheter innen HMS-feltet for bedrifter og organisasjoner i mange ulike sektorer.

Tidligere i år var hun med og lanserte et nytt prosjekt – A joint industry project for the offshore and marine industries – som ved hjelp av omfattende datainnsamling har som mål å kunne identifisere viktige risikofaktorer som dominerer offshore- og maritim virksomhet. Åtte større selskaper har allerede sagt seg interessert i å bli med på dette prosjektet.

Bolt understreker at analysemodellen har gyldighet for mange sektorer, samtidig som vekting av ulike risikomomenter varierer fra sektor til sektor.

- Hvis du spør ansatte i en bedrift om "Hva er de største utfordringene innen helse, miljø og sikkerhet på din arbeidsplass, og hva kan gjøres for å bedre sikkerheten?, vil du få mange, sprikende svar. Derfor har vi i stedet prøvd å strukturere kunnskapen ved å se på alle deler av selskapets virksomhet, og i tillegg inkludere HMS-kultur i selve næringen som selskapet er involvert i. Med utgangspunkt i denne brede innfallsvinkelen prøver vi å analysere hvilke områder som gir de største bidragene til økt risikonivå, sier Bolt, som i forkant av ONS holdt et foredrag om HMS-arbeid for OD-ansatte..

Influence Network, som metoden heter, nøyer seg altså ikke med å se på menneskelige feilhandlinger og/eller teknisk svikt som årsak til en uønsket hendelse. I tillegg går man inn og analyserer HMS-forholdene – både rammeverk, prosedyrer og holdninger - i hele organisasjonen, fra arbeidstaker til toppledelse.

- Ledelsen har en nøkkelrolle i å sikre fokus på HMS-kulturen, sier Helen Bolt, og understreker at det ikke holder for ledelsen å vise til interne notater eller til avholdte taler om at sikkerheten kommer foran alt annet, hvis ansatte oppfatter at dette målet drukner i andre krav, som for eksempel økt produktivitet og lønnsomhet, sier Bolt.

ole-johan.faret@npd.no