Gå til hovedinnhold

Erfaringsseminar - undervannsinstallasjoner og rørledninger - 23 november.

Petroleumstilsynet og OLF sin gruppe for undervannsanlegg inviterer til ettermiddags-seminar med hovedvekt på læring etter noen hendelser og erfaringer med undervannsanlegg.


Tid: Tirsdag 23.11.2004 kl 1300 - 16.00
Sted: Petroleumstilsynet sitt auditorium, Valhall.

OLF sin gruppe for undervannsinstallasjoner ble etablert i desember 2003. Formål: Gjennom industrisamarbeid og erfaringsutveksling implementere "best practice" løsninger for utvikling og drift av undervannsinstallasjoner.

Påmelding til Kristin Buer Trondsen, OLF. kbt@olf.no, eller tlf 51 84 65 48, innen 12.11.2004

Seminaret er gratis.