Gå til hovedinnhold

Entreprenørseminar om risiko for storulykker

Vi har gleden av å invitere til entreprenørseminar torsdag 16. oktober 2008. Seminaret blir det fjerde i rekken hvor entreprenørbedriftene og myndighetene møtes for erfaringsutveksling. Målet er å rette oppmerksomheten mot selskapenes håndtering av risiko for storulykker.


Frist for påmelding: 9.10.2008.

Sted: Petroleumstilsynets lokaler i Stavanger - Professor Olav Hanssens vei 10.

 Seminaret er gratis

 

 

Petroleumstilsynet har stor oppmerksomhet på aktiviteter som utføres av entreprenører på norsk sokkel. Årsaken er blant annet at over 60 prosent av de som jobber offshore i petroleumsvirksomheten er entreprenøransatte. Andelen entreprenøransatte som jobber på landanlegg er også stor.

På dagsorden står innlegg om blant annet:

Målgrupper for seminaret er ledelse, HMS-personell, fagpersoner og representanter fra arbeidstakerne.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Roger L Leonhardsen
E-post: roger.leonhardsen@ptil.no