Gå til hovedinnhold

Engelsk oversettelse av den nye arbeidsmiljøloven

Ny arbeidsmiljølov trådte i kraft 1. januar. Nå foreligger den nye loven i engelsk oversettelse.


Oversettelsen er også sett til trykking, og det vil bli mulig å bestille særtrykk så snart disse forligger (les mer på Arbeidstilsynets nettsted)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret
Tlf: 970 54 064
E-post: ole-johan.faret@ptil.no