Gå til hovedinnhold

Engelsk omsetjing av mellombels forskrift for landanlegg

Den mellombels forskrifta for landanlegg, med rettleiing, ligg no føre i engelsk omsetjing. Omsette regelverkstekstar er uoffisielle. Såleis er det alltid den norske teksten som gjeld, særleg om det oppstår tvil om kva som er meint.


Kontaktperson i Petroleumstilsynet
Sjefingeniør
Hans Spilde 
Tlf: 51 87 61 24
E-post: hans.spilde@ptil.no