Gå til hovedinnhold

Endringer i røykeloven - konsekvenser på norsk sokkel og på landanlegg

Tobakkskadeloven (røykeloven) er endret, og endringene trer i kraft 1. juni i år. Arbeidstilsynet har lagt ut informasjon om endringene på sitt nettsted. Denne informasjonen er også relevant for petroleumsanleggene på land under Petroleumstilsynets myndighetsområde.


Petroleumstilsynet har tidligere omtalt konsekvensene for petroleumsvirksomheten til havs, og har blant annet publisert fortolkninger av regelverksendringene.

Lenker: