Gå til hovedinnhold

Endringer i opplysningspliktforskriften

Arbeids- og inkluderingsdepartementet fastsatte forskrift om endringer i en rekke forskrifter som følge av arbeids- og velferdsforvaltningsloven i statsråd 30. juni 2006. Dette innebærer navneendringer i forskrift 3. september 2001 nr. 1107 om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten. Endringene trer i kraft 1. juli 2006.


Følgende endringer er fastsatt
(alle vedlegg i pdf):

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Hans Spilde