Gå til hovedinnhold

Endringer i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer. Endringer i veiledningen.

Kongen i statsråd fastsatte endringer i den midlertidige forskriften 16. juni 2006. Forskriften trer i kraft 1. juli 2006. Petroleumstilsynet gjorde endringer i veiledningen 19. juni 2006.


Kongen i statsråd fastsatte endringer i den midlertidige forskriften 16. juni 2006. Endringene gjelder oppdateringer som følge av ny arbeidsmiljølov og oppdatering av henvisninger til andre etaters forskrifter. Endringene trer i kraft 1. juli 2006.

Petroleumstilsynet gjorde endringer i veiledningen til midlertidig forskrift 19. juni 2006. Endringene gjelder oppdatering av henvisningene til arbeidsmiljøloven og gis virkning fra forskriftens ikrafttredelsestidspunkt, jf. ovenfor.

Følgende endringer er fastsatt
(alle vedlegg i pdf):

Følgende endringer er gjort i veiledningen:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Guro Mona Oppen