Gå til hovedinnhold

Endringer i HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten

Petroleumstilsynet og Statens forurensningstilsyn fastsatte endringer i tre av de utfyllende forskriftene 12. februar 2007. Forskriftene trer i kraft straks.


Petroleumstilsynet og Statens forurensningstilsyn fastsatte endringer i aktivitetsforskriften og opplysningspliktforskriften 12. februar 2007. Petroleumstilsynet fastsatte også endringer i innretningsforskriften samme dato. Endringene trer i kraft straks.

Petroleumstilsynet og Statens forurensningstilsyn gjorde samtidig endringer i veiledningene til førstnevnte forskrifter; Petroleumstilsynet også i veiledningen til sistnevnte. Endringene gis virkning fra ikrafttredelsestidspunktet for forskriftene, jf. ovenfor.

Sosial- og helsedirektoratet hadde ingen forskriftsendringer.

Følgende endringer er fastsatt (alle vedlegg i pdf):

Følgende endringer er gjort i veiledningene:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Hans Spilde,
E-post: hans.spilde@ptil.no