Gå til hovedinnhold

Endringer i HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten

Kongen i statsråd fastsatte endringer i rammeforskriften 16. juni 2006. Forskriften trer i kraft 1. juli 2006. Petroleumstilsynet fastsatte endringer i to av de utfyllende forskriftene 19. juni 2006. Forskriftene trer i kraft straks.Kongen i statsråd fastsatte endringer i rammeforskriften 16. juni 2006. Endringene gjelder oppdatering av henvisningene til arbeidsmiljøloven og utvidelse av ordningen med samsvarsuttalelse (SUT). Endringene trer i kraft 1. juli 2006.

Petroleumstilsynet fastsatte endringer i aktivitetsforskriften og opplysningspliktforskriften 19. juni 2006. Endringene gjelder oppdatering av henvisningene til arbeidsmiljøloven. Endringene trer i kraft straks.

Petroleumstilsynet gjorde samtidig endringer i veiledningen til rammeforskriften og i veiledningene til de to utfyllende forskriftene. Endringene gis virkning fra ikrafttredelsestidspunktet for de respektive forskriftene, jf. ovenfor.

Statens forurensningstilsyn og Sosial- og helsedirektoratet hadde ingen forskriftsendringer.

Følgende endringer er fastsatt
(alle vedlegg i pdf):

Følgende endringer er gjort i veiledningene:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Hans Spilde