Gå til hovedinnhold

Endringer i HMS-forskriftene

Oljedirektoratet, Statens forurensningstilsyn og Sosial- og helsedirektoratet har 17.12.2003 fastsatt endringer i tre av de felles helse- miljø- og sikkerhetsforskriftene for petroleumsvirksomheten. I tillegg ble det i statsråd 19.12.2003 fastsatt endringer i rammeforskriften. Endringene trer i kraft 1.1.2004. Det er også gjort endringer i veiledningene til forskriftene.


Følgende endringer er fastsatt i de felles HMS-forskriftene: