Gå til hovedinnhold

Endringer i HMS-forskriftene

PS - ved en feil ble denne artikkelen sendt ut som nyhetsmelding 1.7 2005. Endringene i denne artikkelen er fra 2002.
Vi beklager!
Petroleumstilsynet

Oljedirektoratet, Statens forurensningstilsyn og Sosial- og helsedirektoratet har 16.12.2002 fastsatt endringer i de felles helse- miljø- og sikkerhetsforskriftene for petroleumsvirksomheten. Endringene trer i kraft 1.1.2003. Det er også gjort endringer i veiledningene til forskriftene.


Følgende endringer er fastsatt i de felles HMS-forskriftene:

Kontaktperson OD: Ole Rekdal