Gå til hovedinnhold

Endringer i forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften)

Ved Kronprinsregentens resolusjon 1. april 2005 ble det fastsatt endringer rammeforskriften. Endringene trådte i kraft 1. april 2005.


Følgende endringer er fastsatt: (Alle vedlegg i pdf)

Følgende endringer er gjort i veiledningen:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Hans Spilde
E-post: hans.spilde@ptil.no