Gå til hovedinnhold

Endringer i de felles utfyllende HMS-forskriftene i petroleumsvirksomheten

Petroleumstilsynet og Statens forurensningstilsyn har 21.12.2004 fastsatt endringer i de felles utfyllende HMS-forskriftene i petroleumsvirksomheten. Endringene trer i kraft 1.1.2005.


Sosial- og helsedirektoratet hadde ingen forskriftsendringer. Det er også gjort endringer i veiledningene til forskriftene samt i veiledningen til rammeforskriften.

Følgende endringer er fastsatt:
(Alle vedlegg i pdf)

I tillegg ble følgende endring gjort i aktivitetsforskriften 22.2.2005:

- Se også: Endringer i rammeforskriften fra 1.4 2005

Følgende endringer er gjort i veiledningene:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Hans Spilde