Gå til hovedinnhold

Endringar i midlertidig forskrift om landanlegg og tilhørende rørledningssystemer

Petroleumstilsynet fastsette endringar i den mellombels forskrifta 1. oktober 2009. Endringane trer i kraft 1. januar 2010.


Følgjande endringar er fastsette (i pdf):

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Guro Mona Oppen
E-post: guro.mona.oppen@ptil.no