Gå til hovedinnhold

Endringar i HMS-forskriftene for petroleumsverksemda

Petroleumstilsynet fastsette endringar innretningsforskrifta 16. desember 2009. Endringane trer i kraft 1. januar 2010.


Petroleumstilsynet gjorde samtidig endringar i rettleiingane til innretningsforskrifta og aktivitetsforskrifta. Endringane får verknad frå tidspunktet forskrifta trer i kraft.

Sjå òg lenkjer i høgre marg til artiklar om andre endringar i HMS-forskriftene som trer i kraft 1. januar 2010.

Følgjande endringar er fastsette (alle vedlegg i pdf):

Følgjande endringar er gjorde i rettleiingane:

Kontaktpersonar i Petroleumstilsynet: