Gå til hovedinnhold

Endringar i HMS-forskriftene for petroleumsverksemda

Petroleumstilsynet og Statens Forureiningstilsyn fastsette endringar i tre av dei utfyllande forskriftene 1. oktober 2009. Endringane trer i kraft 1. januar 2010.


Petroleumstilsynet og/eller Statens Forureiningstilsyn fastsette endringar i aktivitetsforskrifta, innretningsforskrifta og opplysningspliktforskrifta 1. oktober 2009. Endringane trer i kraft 1. januar 2010.

Petroleumstilsynet og/eller Statens Forureiningstilsyn gjorde samtidig endringar i rettleiingane til aktivitetsforskrifta, innretningsforskrifta, opplysningspliktforskrifta og styringsforskrifta. Endringane får verknad frå tidspunktet forskriftene trer i kraft.

Helsedirektoratet hadde ingen forskriftsendringar.

Følgjande endringar er fastsette (alle vedlegg i pdf):

Følgjande endringar er gjorde i rettleiingane:

Kontaktpersonar i Petroleumstilsynet: