Gå til hovedinnhold

Endring i midlertidig forskrift om landanlegg og tilhørende rørledningssystemer

Petroleumstilsynet fastsatte endring i den midlertidige forskriften 20. desember 2007. Endringen trer i kraft 1.1.2008.


Petroleumstilsynet fastsatte endring i den midlertidige forskriften 20. desember 2007. Endringen trer i kraft 1.1.2008.

Petroleumstilsynet gjorde samtidig endringer i veiledningen til forskriften. Endringene gis virkning fra ikrafttredelsestidspunktet for forskriften, jf. ovenfor.

Følgende endring er fastsatt (alle vedlegg i pdf):

Følgende endringer er gjort i veiledningen:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet
Guro Mona Oppen