Gå til hovedinnhold

Endring av varslet pålegg etter hendelse på Gullfaks C

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Statoil ASA et pålegg etter hendelsen på Gullfaks C 17. desember 2004. Varsel om pålegg ble gitt 6. april 2005. Ptil har endret omfanget av pålegget i forhold til varselet.


Etter oversendelsen av vårt varsel om pålegg til Statoil 6.4.2005 har selskapet oversendt dokumentasjon som viser at det er gjennomført aktiviteter for å avdekke årsaker og iverksatt tiltak ut over det som beskrives i granskingsrapporten.

Med dette som bakgrunn frafaller vi kravet om at Statoil må gjennomføre en ny ulykkesgransking.

Vi har pålagt Statoil å

  • gjennomgå et representativt utvalg av uønskede hendelser på Gullfaksfeltet for å slå fast om prosedyrebrudd generelt, og kollektive prosedyrebrudd spesielt, er et problem i organisasjonen. Dersom denne gjennomgangen viser at brudd på prosedyrer er et problem, skal nødvendige tiltak identifiseres og gjennomføres.

Vi har bedt om Statoils tilbakemelding innen 15.8.2005.

Pressekontakt i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret
Tlf: 970 54 064
E-post: ole-johan.faret@ptil.no