Gå til hovedinnhold

Endring av midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer

Petroleumstilsynet har med virkning fra 18. mai 2004 endret vedlegget som er en del av den midlertidige forskriften. Dette er for å gjøre to nye forskrifter gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gjeldende også for landanleggene på Petroleumstilsynets myndighetsområde.