Gå til hovedinnhold

Ekstremt klima - sårbart miljø

Olje- og gassutvinning i arktiske områder må tåle ekstrem kulde og mye vind og tåke. Miljøet er mer sårbart enn andre steder, og konsekvensene ved en ulykke kan bli store.


Utenfor Canada og USA drives petroleumsvirksomhet basert på de samme sikkerhetsstandarder som gjelder andre steder. Bare noen små tilpassinger er gjort for å imøtekomme de spesielle utfordringene i Arktis.

Også norsk olje- og gassaktivitet kryper nordover. En delegasjon fra Ptil besøkte høsten 2006 myndigheter og operatører i Canada og Alaska. Hensikten var å se hva andre land har gjort for å oppnå god sikkerhet for petroleumsvirksomhet i arktiske områder.

Canadisk og amerikansk arktis kan ikke uten videre sammenlignes med forholdene på norsk sokkel i nord. Permafrost, is og isbjørn er ekstreme og reelle utfordringer på andre siden av Atlanterhavet, men perifere faktorer i Barentshavet.

Russland
Norge er opptatt av å ta vare å naturverdiene og -ressursene i nord, slik det framgår av miljøprosjektet under regjeringens kunnskapssatsing i nord, Barents 2020. Det norske Veritas leder arbeidet med å gjennomgå industristandarder for helse, miljø og sikkerhet for Barentshavet.

Myndighetenes regelverk for petroleumsvirksomhet er forskjellig på norsk og russisk side. Samarbeid over landegrensene er en oppfølging av den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet, og har som mål å bedre sameksistensen av aktiviteter knyttet til fiskeri, petroleum og transport i sårbare havområder.

Sikkerhetsnivået skal minst være på linje med det som gjelder for Nordsjøen, og i tillegg ta høyde for de krevende forholdene i nord. Målet er å komme fram til industristandarder for helse, miljø og sikkerhet som skal gjelde på begge sider av grensen og oppleves som relevante for leverandørindustrien i Norge og Russland.

Innebygd
Ptil vil per i dag ikke konkludere med at de generelle sikkerhetskrav og -standarder som gjelder på norsk sokkel, er så gode at de vil være tilstrekkelige under andre forhold enn der norsk petroleumsaktivitet foregår i dag. Operatørene gjør også sine erfaringer og ser at noen tiltak er nødvendige.

- Sikkerhetssystemer er avhengige av at utstyr ikke fryser fast, dette gjelder for eksempel i forhold til hydraulikk og brannvern. Det trengs i tillegg noen prosesstekniske tilpasninger - som drivstoff og smøreoljer som tåler lave temperaturer, sier sjefingeniør Per Endresen i Ptil.

- Større deler av innretningene må også bli innebygget for å beskytte personell og utstyr mot ekstreme klimatiske forhold. Oppvarming blir viktigere, påpeker Endresen, som er sentral i Ptils arbeid med prosess-sikkerhet i arktiske strøk.

- De værmessige forholdene krever i tillegg bedre planlegging av vedlikehold og forsyninger, understreker han.

Av Per Lars Tonstad