Gå til hovedinnhold

Eksoskanaler: Behov for felles norm

Det er et bredt ønske i industrien om å utvikle en felles norm for konstruksjon og bygging av eksoskanalsystemer. Det kom fram under Petroleumstilsynets seminar om eksoskanaler.


15.oktober 2005 oppsto det brann i varmegjenvinningsanlegget (WHRU) til en av generatorene på Åsgard B. Tre måneder seinere ble det observert gnistregn ut fra turbinhustetningen på en av eksportkompressorene på Åsgard B. Begge hendelsene var resultat av vibrasjoner og sprekkvekst i eksoskanalene over turbinhuset.

Kjent problem
Onsdag 7. februar arrangerte Ptil industriseminar om eksoskanalsystemer. Hensikten var blant annet å bidra til at flere aktører effektivt kunne utveksle sine erfaringer. Det framkom av samtlige presentasjoner at vibrasjoner og sprekkvekst er et kjent problem. Det samme viste Ptils granskinger av de to hendelsene.

Viktig engasjement
- Både operatører, kontraktører og utstyrsleverandører deltok i diskusjonen, og gav uttrykk for et ønske om å utvikle en felles norm for design, drift og vedlikehold. Det sier overingeniør Øystein Sævik. Han legger til at Petroleumstilsynet er fornøyd med den brede oppslutningen, og at engasjementet er av stor betydning for det videre arbeidet. - Vi har tro på at dette kan resultere i en felles norm, sier han.

Blant innleggene var Statoils erfaringer fra hendelsene på Åsgard, og Hydros syn på de utfordringene kanalsystemer i dag kan innebære. Flere utstyrsleverandører gjorde rede for hva som ligger til grunn for design og vedlikehold.

Prøving og feiling?
- I dag foregår tilpasningene enkeltvis på hver innretning uten en felles norm. Det er grunn til å spørre om designgrunnlaget kan bli bedre, om erfaringsoverføring mellom brukere og leverandører er god nok, og om det skjer for mye prøving og feiling i forbindelse med vedlikehold, sier Sævik. Han pekte på at manglende kontroll med sammenkoplingen mellom pakkeløsningene (turbin-eksoskanal -WHRU) er blant hovedutfordringene.

Om lag 70 personer deltok på industriseminaret. Du finner samtlige presentasjoner i lenkeboksen.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Overingeniør Øystein Sævik
oystein.Savik@ptil.no