Gå til hovedinnhold

Eksosforurensing - ny administrativ norm for NO2

Det er fastsatt ny administrativ norm for nitrogendioksid (NO2). Normen innebærer en senking fra 2 ppm til 0,6 ppm som gjennomsnitt i løpet av en 8 timers arbeidsdag. Grunnlaget for endringen er ny kunnskap om helseeffekter. For petroleumsinnretninger til havs (12 timers arbeidsdag) vil gjeldende norm være 0,36 ppm.


I petroleumsvirksomheten kan NO2 forekomme blant annet som en bestanddel i eksos, særlig fra brenngass og dieselturbiner, generatorer og annet dieseldrevet maskineri og ved sveising. Petroleumstilsynet er kjent med at eksosforurensing kan være et problem på enkelte innretninger til havs.

Sett i lys av en skjerpet norm kan det være behov for at virksomhetene i næringen identifiserer forhold hvor NO2 kan forekomme og vurderer risiko for eksponering.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Overingeniør Hilde Nielsen

Henvendelser fra media:
Ole-Johan Faret
Telefon: 41 68 35 46
E-post: ole-johan.faret@ptil.noole-johan.faret@ptil.noole-johan.faret@ptil.no