Gå til hovedinnhold

Dolphin AS får ikke pålegg som varslet

4. juni 2007 fikk Dolphin AS (Dolphin) varsel om pålegg etter tilsyn med forankring av Bideford Dolphin. Med bakgrunn i selskapets tiltak og svar etter varselet er grunnlaget for det varslede pålegget ikke lenger til stede.


På grunnlag av verifikasjon av Dolphins gjennomgang av dokumentasjon i møte 28.6.2007 mener vi at selskapet har utført gjennomgang av dokumentasjon av det tekniske utstyret i forankringssystemene på Bideford Dolphin og Borgland Dolphin.

Videre mener vi at Dolphin har utarbeidet en forpliktende plan for å bringe forankringssystemet i samsvar med regelverket. Selskapet har søkt om, og fått innvilgelse av, midlertidig unntak fra rammeforskriften § 3.

Derfor er grunnlaget for det varslede pålegget ikke lenger til stede.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss