Gå til hovedinnhold

Dokumentasjonskrav i næringen

Er den store mengden dokumentasjon i næringen en sikkerhetsrisiko? Petroleumstilsynet inviterer til temadag om næringens dokumentasjonskrav.

Sted: Petroleumstilsynet, Valhall
Dato: Torsdag 12. november
Tid: 10:00 – 15:00

Arrangementet er gratis

Påmeldingsfrist: 4.11.2015

Se programmet

For påmelding, send en e-post til ruth.lien@ptil.no

Petroleumstilsynet har gjennom tilsynsaktivitet og tilbakemelding fra næringen registrert at kravene til levetidsinformasjon har økt betraktelig de siste årene, både i kvalitet og omfang. Samtidig ser vi også mange eksempler på manglende oppdatering av sikkerhetskritisk dokumentasjon.

Påvirker de store mengdene dokumentasjon sikkerheten i negativ retning? Er det risiko for at viktig dokumentasjon, som skal gi sikker og effektiv drift, drukner i den store dokumentasjonsmengden? 

For å få svar på disse spørsmålene har Petroleumstilsynet startet et samarbeid med næringen for å kartlegge omfanget av dokumentasjonsutfordringen, og å få oversikt over hvilke forbedringsaktiviteter som er iverksatt for å redusere mengden teknisk informasjon som etableres. 

Som en del av prosjektet inviterer vi nå til temadag om dokumentasjonsbyrden i næringen. Hensikten er å skape bevissthet på utfordringen i tillegg til å presentere en del av initiativene som er med på å bidra til å finne løsninger.

Vi har satt sammen et variert program med følgende foredragsholdere:

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet:
Liv Ranveig Nilsen Rundell, liv.ranveig.rundell@ptil.no
Marita Halsne, marita.halsne@ptil.no
Bjørn Thomas Bache, bjorn-thomas.bache@ptil.no