Gå til hovedinnhold

DNO får avslag på søknad om samtykke til leteboring

Petroleumstilsynet har gitt Det Norske Oljeselskap AS (DNO) avslag på søknad om samtykke til leteboring med Bredford Dolphin på utvinningstillatelse 305 i Nordsjøen.


Vårt vedtak er basert på en vurdering av DNO sin organisasjon i forhold til krav i rammeforskriften § 10 om organisasjon og kompetanse.

Vurderingen er basert på søknaden om samtykke og annen informasjon vi har mottatt fra DNO. Vi finner at operatøren ikke har hatt den nødvendige kompetanse og kapasitet i forberedelsen til den forestående aktiviteten.

DNO har heller ikke den kompetansen og kapasiteten som er nødvendig for å sikre at denne petroleumsaktiviteten utføres på en forsvarlig måte.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
Telefon: 970 54 064
E-post:
inger.anda@ptil.no