Gå til hovedinnhold

Direktør Magne Ognedal under HMS-lunsjen: Vi må lære av historien

Hvorfor føres ikke lærdom fra de store katastrofene i petroleumsindustrien videre til nye generasjoner? spurte direktør Magne Ognedal i Petroleumstilsynet (Ptil) i sitt innlegg under HMS-lunsjen på ONS-messen torsdag. Ognedal er bekymret over at så mange som arbeider i bransjen i dag, ikke har kjennskap til de store ulykkene på 1980-tallet.


Ptil-direktøren minnet om Alexander Kielland-ulykken i 1980, som tok 123 liv. En hel nasjon var i sjokk, hvordan kunne noe slikt skje? Noen år senere, i 1988, gikk Piper Alpha opp i flammer på britisk sektor, en hendelse som kostet 167 mennesker livet. Ognedal opplevde sorgen og sjokket på nært hold, og slår fast at ulykkene fundamentalt endret forståelsen av risiko ved olje- og gassproduksjon. 

- Men det bekymrer meg at vi ser ut til å glemme disse leksjonene. Nye generasjoner kjenner ikke til hva som forårsaket ulykkene, og hva hendelsene betød og stadig betyr for risiko- og storulykkesforståelse, sa Ognedal, og understreket betydningen av at lærdommen overføres til dagens og morgendagens oljearbeidere.

Lederansvar
Ognedal henviste også til ulykken ved BPs Texas City-raffineri, som krevde 15 liv, for å påpeke at det er et lederansvar å gi sikkerhet nødvendig plass i organisasjonen og i den daglige driften. Ledelsens prioriteringer har kanskje størst innflytelse på håndteringen av storulykkesrisiko, sa han. Det kreves en tenkemåte der omsorg for mennesker, miljø og materielle verdier står i fokus.

Norsk petroleumsindustri har skyhøye ambisjoner om å bli verdensledende innen helse, miljø og sikkerhet. Ognedal framholdt at industrien har høy kompetanse og gjør mye godt sikkerhetsarbeid.

- Skal vi nå målene, må alle samarbeide – ledelse, ansatte og myndighetene. Vi har gode eksempler på at trepartssamarbeidet gir gode resultater, sa han og nevnte i den sammenheng OLFs innsats for å oppnå reduksjon i olje- og gassutslippene på norsk sokkel.

- Vi har nå tilsvarende forventninger om reduksjon i kjemisk helsefare og en vellykket fullførelse av livbåtprosjektet, sa Magne Ognedal.

Det norske regelverket for petroleumsindustrien er krevende, men byr også på muligheter. Ognedal la vekt på at betingelsene for å oppnå gode resultater er at alle parter i industrien forstår og respekterer sine ulike roller.

- Selskaper kan velge individuelle og relevante løsninger for å nå målene om sikre operasjoner. Tilsynsmyndigheten skal tolke og håndheve regelverket, som blant annet bygger på den kunnskap vi har fått av det som har skjedd tidligere. Respekt for Ptils rolle er grunnleggende for at Norge skal nå HMS-målene for landets viktigste næring. Vi må forsikre oss om at vi ikke trenger nye katastrofer for å huske de tidligere. Her har vi alle et ansvar, avsluttet Magne Ognedal. 

Troverdighet
Den anerkjente HMS-talsmannen Brian Kohler fra Canada gjennomgikk i sitt innlegg HMS-arbeidets status i petroleums-næringen de siste tiårene. For 20-30 år siden ble det kalkulert med et visst antall ulykker og uhell. Myndighetene og fagforeninger var drivkreftene for å endre holdninger til HMS-standarder.

- Alle i næringen har en rolle i HMS-arbeidet. Folk må forstå sin rolle og anstrenge seg for å oppnå troverdighet. Uten troverdighet vil ingen lytte til deg, sa Kohler.

Han la også vekt på at de ulike partene må respektere hverandre. Kohler avsluttet med å belyse klimautfordringen, og sa at det ikke var et spørsmål om, men når forbruket av fossilt brennstoff måtte reduseres.

- Det er usannsynlig at det plutselig kommer en teknologisk åpenbaring som over natten løser klimaproblemene. Vi må ikke legge mest vekt på bekymringen for økonomi, markeder og arbeidsplasser, for på en død planet finnes det ingen jobber, sa Brian Kohler.