Gå til hovedinnhold

Direktør Magne Ognedal på Sikkerhetsforums årskonferanse: - Krevende å håndtere ny virkelighet

- Store endringer i norsk olje- og gassvirksomhet fører til at Petroleumstilsynet (Ptil) vil vurdere behovet for endringer i både regelverket og myndighetenes virkemiddelbruk, sa direktør Magne Ognedal i Ptil på Sikkerhetsforums årskonferanse i Stavanger torsdag.


For få år siden opererte 14-15 oljeselskaper på norsk sokkel. De var store, kompetente og oversiktlige. I dag er antallet økt til vel 70, hvorav mange er små og har liten erfaring. Inkludert leverandørindustrien og rederiene har Ptil i dag tilsynsansvar med 110 selskaper på land og sokkel. I tillegg er presset i bransjen stort, det er hard konkurranse om kompetanse og kapasitet.

- Det er krevende å håndtere en slik situasjon. Vi må se om vi har det rette regelverket gitt den verden vi lever i, og om verktøyskrinet har komplett innhold, sa Ognedal.
Han varslet et fortsatt sterkt og tydelig tilsyn, som skal prioritere oppgaver og ha en overordnet oppmerksomhet på virksomheten. Tilsynet skal ikke grave seg ned i detaljer, men ha søkelys på det som virkelig betyr noe i næringen.

- Læring må omsettes til handling
Til tross for en sterk HMS-innsats, skjer det stadig mindre og større uhell i norsk og internasjonal petroleumsnæring. Ognedal nevnte den siste katastrofen i Texas City, og stilte spørsmål ved menneskers evne til å omsette læring og kunnskap til praktisk handling.

- Jeg har arbeidet med sikkerhet i petroleumsindustrien siden 1974, og nå har vi den samme diskusjonen som på 1980-tallet. Vi må bli flinkere til å ta med oss læring gjennom et langt livsløp, sa Ognedal.

-Glad for StatoilHydro-ambisjon
På norsk sokkel har nå det nye StatoilHydro hånd om i snitt 80 prosent av produksjonen av olje og gass. Selskapet har som mål å kombinere det beste fra Hydro og Statoil og være verdensledende på HMS. Ognedal fikk spørsmål om han fryktet at dette bare var honnørord, eller om han trodde at selskapet kunne lykkes med ambisjonen.

- Jeg er glad for selskapets uttalelse. Jeg går ut fra at det nye selskapet leter fram det beste fra de to tidligere selskapene, og kommer ut som en enda bedre HMS-organisasjon, svarte Ptil-direktøren.
Gradvis åpnes nye lete- og produksjonsfelt i nordområdene, hvor næringen møter mer ekstreme forhold og hvor miljøutfordringene er store. Ognedal tar for gitt at selskapene har en risikobasert tilnærming til aktiviteten i Barentshavet, med utgangspunkt i det sårbare naturmiljøet.

- Konsekvensene av en storulykke vil være større i nord enn andre steder. Sikkerhetsvurderingen må også ha et sterkt fokus på beskyttelse av det ytre miljø. Ikke planlagte utslipp må unngås, framholdt Ognedal.
Forbygging av skader på det ytre miljø i nord ble også tatt opp i en paneldebatt, etter innledninger fra generalsekretær Rasmus Hansson i WWF, fagleder Ingrid Årstad i Ptil og HMS-ansvarlig Liv Nielsen i Eni Norge.

-Beste praksis til grunn i StatoilHydro
Konserndirektør Tore Torvund i StatoilHydro sa på Sikkerhetsforums årskonferanse at selskapets høye HMS-nivå er en viktig konkurransefaktor på det internasjonale olje- og gassmarkedet. StatoilHydro har hatt sine uhell, hvor gransking har avslørt manglende etterlevelse av regler og mangelfull styring og kontroll.

- Disse ulykkene er indikasjoner på at både vi og næringen må forbedre oss. Det jobber vi hardt med, sa Torvund.

Nøkkelordene for å oppnå bedre HMS-standard i StatoilHydro vil i følge konserndirektøren være teknisk integritet, kunnskap og kompetanse, godt lederskap, nøye etterlevelse og sikker atferd samt ansvarlighet og presisjon. Torvund er ikke tilfreds med at integrasjonsprossessen har vist at driften av selskapets innretninger er vidt forskjellig. Praksis avviker også sterkt internt i de to tidligere selskapene, det finnes heller ikke en Statoil- eller en Hydro-modell.

- Hvert felt er stolt av sin modell og hevder at den er den beste. Det finnes områder hvor vi er verdensledende, men det finnes også områder hvor vi absolutt ikke er i den divisjonen. Vi må finne en beste praksis og skape en gjenkjennelig StatoilHydro-drift. Vi må ha felles systemer og prosedyrer og standardiserte arbeids- og styringsprosesser, sa konserndirektør Tore Torvund.

- HMS må integreres i hele virksomheten
Ole Berrefjord - tidligere sentral rådgiver og statssekretær for statsminister Gro Harlem Brundtland, i dag rådgiver i scenarie- og strategiarbeid - betegnet dagens olje- og gassvirksomhet som et trippeldrama.

- Oppdragene i næringen står i kø, det er hektisk som aldri før. Samtidig utfordres HMS-standarder, ved slitasje og snart utgått levealder på innretninger. En generasjon oljearbeidere når sin pensjon og det innføres stadig nye systemer. I tillegg er det en hard konkurranse om kompetanse, påpekte Berrefjord, og påpekte at det er krevende å bygge en verdensledende HMS-standard i en så presset hverdag.

Perspektivet kan fort bli kortsiktig i stedet for langsiktig, og han advarte mot at HMS bare henvises til et sideordnet ansvar hos en fagdirektør. Berrefjord understreket at den brede toppledelse i selskapene må ha et høyt HMS-fokus hvis Norges ambisjon om å bli verdensledende på sikkerhet i olje- og gassvirksomheten skal kunne nås.

Stor interesse
Kjemisk arbeidsmiljø var også tema på Sikkerhetsforums årskonferanse. Risikoen for overflatebehandlere ble belyst.
Jurist Kari Breirem redegjorde for prisen ved å være en varsler. Hun måtte forlate sin stilling etter å ha påpekt uredelige forhold i advokatfirmaet hun jobbet for i forbindelse med Tønne/Røkke-saken i 2002.

Sikkerhetsforum er nå inne i sitt sjuende arbeidsår. Forumet har representanter for arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter, og er den sentrale trepartsarena for HMS i olje- og gassindustrien.
I år var det venteliste for å få delta på årskonferansen.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064