Gå til hovedinnhold

Dialog nr 2 2018

I denne utgava av Dialog kikkar vi framtida i korta. Ikkje eitt år eller to, men 17 år fram i tid, til fire forteljingar om korleis tilstanden for helse, miljø og sikkerheit i verksemda vår kan vera i 2035.


Bilde av dør og himmel

 

E-post: margrethe.hervik@ptil.no

Telefon: 51 87 32 57

NB! Har du bestilt publikasjoner fra oss tidligere, får du automatisk tilsendt nye utgaver.

 

Dei fire framtidsforteljingane er basert på ei stor omverdsanalyse vi har gjort, og dei peikar i ganske ulike retningar. Om dei blir brukt på ein god måte, kan dei vera med på å sikra at avgjerslene vi tek i dag, står seg best mogleg i møte med framtida.

Du kan og lese om vårt Hovedtema for 2019: Sikker, sterk, tydeleg. Også det handlar om framtida: Temaet kjem med 
klar melding til aktørane i næringa – og til oss sjølv. 

Her kan du lese Dialog nettmagasin