Gå til hovedinnhold

Deepwater Horizon: Ikke bare brønn

Ptils fagleder for Boring & brønn, Kjell Marius Auflem, er opptatt av å utvide perspektivet for arbeidet etter katastrofen i USA.


 Les også:

- Jeg registrerer at de fleste snakker om teknologi, vanndyp, sement, BOPer, casinger og fôringsrør etter Deepwater Horizon. Jeg tror det er vel så viktig å fokusere på ansvarsforhold, roller og partssamarbeid, sier han.

- I så måte er det godt å konstatere at vi har bra forhold i Norge – blant annet en velfungerende vernetjeneste med rett til å si stopp når man skal si stopp, påpeker Auflem, som også ledet Ptils prosjektgruppe etter Deepwater det første halvåret.

En god sikkerhetskultur er en kultur med involvering av ansatte, respekt for avvikende synspunkter og takhøyde for å utfordre beslutninger når liv og helse er i fare.

- Når det er sagt, er det fl ere tekniske forhold som må ses nærmere på etter Deepwater, understreker Auflem.

- På vegne av IRF*  har Ptil iverksatt en studie via IADC** og OGP***  for å vurdere designen av BOPer (utblåsingsventiler).

* IRF: International Regulators’ Forum
**  IADC: International Association of Drilling Contractors.
*** OGP: Oil and Gas

- Sementering og kvaliteten på sementplugger vil også bli sentralt i den tekniske delen av studiene etter Deepwater,
spår Auflem.

Presidentens poenger

Hilde-Karin Østnes overtok som leder av Ptils Deepwaterprosjekt i januar 2011. Hun er tilknyttet fagmiljøet for Boring & brønn. Østnes kom inn i arbeidet like før presidentkommisjonens rapport ble lagt fram i USA.

- En meget innholdsrik rapport som gjennomgås nøye i Ptil, sier prosjektlederen.

- Rapporten gir en til dels knusende dom over de involverte selskapenes håndtering av situasjonen som førte til eksplosjonen på Deepwater Horizon. Her er det mange lærepunkter for industrien, også i Norge.

Men det gjenstår i skrivende stund å se om summen av denne og de andre rapportene fører til at Ptil tar initiativ til regelverksendringer eller liknende her hjemme, påpeker Østnes.

- Selv om ansvarsforholdet hos Ptil og vår søsterorganisasjon i USA er vesensforskjellig, er det også interessant at rapporten fra presidentkommisjonen peker så tydelig på viktigheten av at man har en kompetent og tydelig
tilsynsmyndighet med tilstrekkelige ressurser.

- Det er for øvrig verdt å merke seg at kommisjonen tar for seg industriens selvstendige ansvar for å drive sikker virksomhet. De etterlyser en modell som går mer i retning av risikotilnærming og ansvarliggjøring av de som driver virksomheten i USA.

- Dette sammenfaller med sikkerhetsregimet vi har hatt i Norge i mange år, fastslår prosjektlederen.

Denne artikkelen er hentet fra publikasjonen "Sikkerhet - status og signaler 2010-2011".