Gå til hovedinnhold

Bredt fokus på morgendagens HMS-utfordringer

Er dagens HMS god nok for morgendagens utfordringer? Spørsmålet ble grundig belyst under Sikkerhetsforums årskonferanse, med ulike innfallsvinkler som E-drift, press på kostnadsnivå, nye aktører, globalisering og modne felt.


Sikkerhetsforums årskonferanse 14. september samlet 250 deltakere fra hele industrikjeden, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, forskningsmiljøer og offentlige myndigheter.

Savner fokus på ikke-målbare verdier
Roy Erling Furre, 2. nestleder i Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) og medlem av Sikkerhetsforum, pekte i sitt innlegg "HMS på en moden sokkel i et arbeidstakerperspektiv" på at begrep som "moden fase" og "haleproduksjon" lett fører til overdrevent kostnadsfokus.

- Dette kan gi utslag som etter perioden med lave oljepriser i 1998. Slike "kostnadsdoktriner" gir store negative utslag som ikke alltid kan demmes opp med gjeldende
regelverk og tilsynsregime, understreket Furre.

Han pekte også på at det er vanskelig å få fokus på "ikke målbare" verdier som forebygging, god helse og godt arbeidsmiljø.

- Statsråd Dagfinn Høybråten uttalte på HMS-lunsjen under ONS at ingen vil takke for at man ikke får kreft! Det kan tenkes at oljebransjen ikke ønsker å bruke penger på arbeid som ikke viser igjen i regnskapet i inneværende budsjettperiode, sa Furre.

Han frykter at arbeidstakermedvirkning ikke vil fungere på et område med kampanjevedlikehold og "fri-flyt" av arbeidskraft, og advarte mot at avtagende lønnsomhet i et felts sluttfase kan bli brukt som "pressmiddel" for å godta tiltak som reduserer HMS-nivået.

- Regelverket må hindre at HMS blir lidende i sluttfasen, og myndighetene må bestemme når man skal stoppe produksjonen. Vi må unngå at HMS nivået "avtales" lokalt
mellom partene under trusselen av at arbeidsplassen kan bli nedlagt, understreket Furre.

- Generelt krav til HMS-nivå
Norsk Hydro-direktør for modne felt, Ivar Åsheim, pekte i sitt innlegg på at det er en utfordringen å opprettholde og videreutvikle et høyt HMS nivå i en tid med både kostnadspress og innføring av nye arbeidsformer.

- Men målsettingen vår er helt klar – vi skal ha det samme høye HMS-nivået på modne felt som på alle andre felt, slo Åsheim fast.

Han skisserte en utvikling på norsk sokkel med få nye installasjoner, satellitt-innfasing mot eksisterende innretninger, kostnadspress på eksisterende installasjoner etter hvert som egenproduksjonen faller og dermed sterkt behov for effektivisering.

Åsheim understreket at innføring av nye arbeidsformer også handler om å være kreativ og åpen for nye løsninger for å sikre en effektiv bruk av arbeidskraft, god planlegging av oppgavene, en fleksibel arbeidsstokk og overføring av oppgaver til land gjennom E-drift.

- Etter vår mening er det fullt mulig både å oppnå HMS-forbedringer og kostnadsreduksjoner. Fagforeringer og verneapparat er viktige medspillere for å få dette til, konkluderte Åsheim.