Gå til hovedinnhold

BP fikk pålegg etter Gyda-ulykken

Oljedirektoratet ga BP pålegg om å stoppe kran- og løfteoperasjoner på Gyda 5. november 2002. Pålegget kom som et resultat av ODs granskning etter dødsulykken på Gyda-innretningen 1. november.


Lenke: ">OD gransker dødsulykken på Gyda-feltet

Pålegget ble gitt muntlig på Gyda-innretningen, og innebar at BP måtte stoppe kran- og løfteoperasjoner på Gyda inntil det var verifisert at relevant ledende og utførende personell hadde fått nødvendig opplæring i BPs prosedyrer for kran- og løftoperasjoner.

Løfteoperasjoner knyttet til fare- og ulykkessituasjoner var ikke omfattet av pålegget. BP ble også pålagt å bekrefte at det er verifisert tilsvarende opplæring på BPs andre innretninger.

OD satte en frist for gjennomføring av det sistnevnte punktet til den 11. november.

I tilsvar til OD, datert 7. og 11. november, forsikrer BP at ledende og operativt personell som er involvert i kran- og løfteoperasjoner på Gyda har verifisert at de har kunnskap om og forståelse av prosedyrene. Tilsvarende verifisering er gjennomført for ledende og operativt personell på Valhall, Ula og BP-innleide rigger.

BP forsikrer dermed at selskapet har kompetanse og kunnskap god nok til å gjennomføre sikre kran- og løfteoperasjoner.

Basert på denne verifikasjonen har BP gjenopptatt kran- og løfteoperasjonene på Gyda.

OD vil i samarbeid med politiet fortsette granskningen i BPs og Smedvigs organisasjoner på land.

Kontaktperson OD: Øyvind Lauridsen