Gå til hovedinnhold

BP får pålegg i forbindelse med forebygging av hydrokarbonlekkasjer

Petroleumstilsynet har gitt BP Norge AS (BP) pålegg slik som varslet i brev til selskapet 24. juni 2005. Pålegget gjelder et forhold i forbindelse med forebygging av hydrokarbonlekkasjer.


Under vårt tilsyn med forebygging av hydrokarbonlekkasjer på Valhall i uke 20 og 22 identifiserte vi blant annet at det etablerte systemet for vedlikehold av driftsdokumentasjon ikke følges opp i tilstrekkelig grad til at driftsdokumentasjonen til enhver tid er oppdatert i papirarkivene på feltet.

Dette er et avvik fra regelverkskrav i aktivitetsforskriften § 18.

BP hadde ingen kommentarer til vårt varsel om pålegg.

Pålegget ble gitt 18.7.2005.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064