Gå til hovedinnhold

Beredskap for Storbritannias uttreden av EU

Regjeringen har laget en egen nettside om Brexit og Norge med oppdatert status for pågående forhandlinger.


For å avhjelpe negative virkninger av Storbritannias uttreden av EU, har Utenriksdepartementet, i samarbeid med de involverte departmentene, laget en omfattende nettside om Brexit og Norge med oppdatert status for pågående forhandlinger.

I tillegg er det laget en egen side med svar og spørsmål på problemstillinger som kan oppstå som følge av brexit.

Gå til regjeringens nettside med oppdatert status for pågående forhandlinger

Spørsmål og svar om brexit

Brexit
Den britiske regjeringen underrettet EU 29. mars 2017 om at Storbritannia ønsker å tre ut av EU. Storbritannias beslutning om å melde seg ut av EU vil ha størst konsekvenser for Storbritannia, men får også store konsekvenser for Norge. Datoen for Storbritannias uttreden fra EU er satt til 29. mars 2019. 

EU og Storbritannia meddelte 14. november 2018 at de hadde kommet til enighet om innholdet i en avtale om Storbritannias uttreden fra EU. Det er fremdeles stor usikkerhet knyttet til om Storbritannia vil forlate EU med eller uten en utmeldingsavtale.