Gå til hovedinnhold

Bedre samspill vil bidra til økt sikkerhet

Bedre samspill mellom individ, teknologi og organisasjon (MTO-forhold) vil bidra til økt sikkerhet i petroleumsindustrien. Det var blant hovedkonklusjonene da Ptils seminar om Human Factors i bore- og brønnoperasjoner samlet nær 140 deltakere onsdag 7. desember.


Seminaret bidro til både nyttig erfaringsoverføring og til å identifisere mulige samarbeidspartnere i arbeidet mot en mer helhetlig tilnærming til såkalte MTO-forhold i industrien.

En rekke bedrifter fra ulike deler av næringen presenterte sine erfaringer med Human Factors - altså den kunnskapen og de metodene som kan brukes til å vurdere og forbedre samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon.

Bedriftene gjorde også rede for tiltak som allerede er iverksatt.

Petroleumstilsynet presenterte rapporten "Human Factors i bore og brønnoperasjoner." Denne oppsummerer tilbakemeldinger fra næringen, og inkluderer Ptils egne erfaringer fra granskinger og tilsyn rettet mot boreoperasjoner. Rapporten peker også på de utfordringene Ptil og næringen opplever i så måte.

Her kan du lese innleggene som ble presentert.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Hilde Heber