Gå til hovedinnhold

Bedre riggkapasitet uten redusert sikkerhet

Olje- og energidepartementet har utnevnt en ekspertgruppe for å bedre riggkapasiteten på norsk sokkel. Gruppen skal bidra til å identifisere hindre som gjør at riggkapasiteten begrenses og foreslå tiltak, uten at det går utover sikkerheten.


Ekspertgruppen skal ha sitt første møte 13. januar, og Petroleumstilsynet, ved Magne Ognedal, deltar i gruppens arbeid.

- Vi er godt fornøyd med forutsetningene som ligger til grunn for arbeidet, nemlig at nåværende sikkerhetsnivå skal legges til grunn, sier Ognedal.

Forslaget om en ekspertgruppe ble lansert i petroleumsmeldingen som ble lagt fram i juni i fjor.

Medlemmer
Ekspertgruppen ledes av Eivind Reiten.

Myndighetsrepresentanter:
Magne Ognedal, Petroleumstilsynet
Bente Nyland, Oljedirektoratet

Øvrige medlemmer:
Frode Alfheim, Industri Energi
Gro Brækken, Oljeindustriens Landsforening
Jon Jacobsen, Statoil
Tore Holm, Norske Shell
Dag Omre, Centrica Norge
Kristin Færøvik, Bergen Group
Jakob Korsgaard, Maersk Drilling
Wenche Nistad, Garantiinstituttet for eksportkreditt
Mimi Berdal, advokat